روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) ویراست دوم

روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی) ویراست دوم

  • کد محصول : 126704
  • 675,000 تومان
  • 3 فروشنده
    ثبت سفارش: دریافت اطلاعات
استعلام با مبلغ 10,000 تومان
مجریان فروش