102589 فروشنده معتبر در زوملن

میخوای بفروشی ؟

261580 خریدار جدید

زوملن برای فروشنده چگونه است ؟

زوملن چگونه برای خریدار تخفیف میگیرد ؟

زوملن برای خریداران بستری فراهم کرده تا حد امکان خریداران بتوانند با کمترین قیمت محصول خود را از فروشنده دریافت نمایند
به چه صورت:

برای هر محصول در زوملن ممکن است بیش از یک فروشنده موجود باشد ک در لحظه فروشندگان برای خریدار جهت رقابت تخفیف لحاظ نمایند و در زمان 3 روز پایین ترین قیمت از فروشنده برای خریدار ثبت خواهد شد و خریدار با تکمیل وجه خرید خود با پایین ترین قیمت محصول خود را دریافت مینماید

مدت زمان خرید؟
مدت زمان خرید و ارسال حداقل 7 روز کاری میباشد 3 روز کاری جهت برگذاری مناقصه بین فروشندگان آن محصول و انتخاب پایین ترین قیمت برای شما و الباقی جهت ارسال مرسوله