زوملن چگونه کار میکند؟

زوملن خریدار و فروشندگان دسته اول را بدون واسطه به یکدیگر متصل مینماید تا شما بتوانید کالای خود را با بهترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایید

بیش از 10،000 ارسال سفارش برای فروشندگان سراسر کشور

36879

فروشنده

261580 خریدار جدید

چگونه قیمت در زوملن شکسته میشه؟

زوملن برای خریداران بستری فراهم کرده تا حد امکان خریداران بتوانند با کمترین قیمت محصول خود را از فروشنده دریافت نمایند
به چه صورت:

برای هر محصول در زوملن ممکن است بیش از یک فروشنده موجود باشد ک در لحظه فروشندگان برای خریدار جهت رقابت تخفیف لحاظ نمایند و در زمان 3 روز پایین ترین قیمت از فروشنده برای خریدار ثبت خواهد شد و خریدار با تکمیل وجه خرید خود با پایین ترین قیمت محصول خود را دریافت مینماید

مدت زمان خرید؟
مدت زمان خرید و ارسال حداقل 7 روز کاری میباشد 3 روز کاری جهت برگذاری مناقصه بین فروشندگان آن محصول و انتخاب پایین ترین قیمت برای شما و الباقی جهت ارسال مرسوله

بخش های پر بازدید

چگونه قیمت در زوملن شکسته میشه؟

زوملن برای خریداران بستری فراهم کرده تا حد امکان خریداران بتوانند با کمترین قیمت محصول خود را از فروشنده دریافت نمایند
به چه صورت:

برای هر محصول در زوملن ممکن است بیش از یک فروشنده موجود باشد ک در لحظه فروشندگان برای خریدار جهت رقابت تخفیف لحاظ نمایند و در زمان 3 روز پایین ترین قیمت از فروشنده برای خریدار ثبت خواهد شد و خریدار با تکمیل وجه خرید خود با پایین ترین قیمت محصول خود را دریافت مینماید

مدت زمان خرید؟
مدت زمان خرید و ارسال حداقل 7 روز کاری میباشد 3 روز کاری جهت برگذاری مناقصه بین فروشندگان آن محصول و انتخاب پایین ترین قیمت برای شما و الباقی جهت ارسال مرسوله