دریافت 80% شارژ بیشتر بلک فرایدی


هر مقدار شارژ کنید 80% بیشتر شارژ میشوید


در تمامی سرویس ها و خدمات میتوانید استفاده نمایید


مثال: 100 هزار تومان پرداخت برابر با 180 هزار تومان دریافت در کیف پول


شارژ 100 هزار تومان - دریافت 180 هزار تومان

شارژ 200 هزار تومان - دریافت 360 هزار تومان

شارژ 500 هزار تومان - دریافت 900 هزار تومان

شارژ 1 میلیون تومان - دریافت 1 میلیون و 800 هزار تومان

و ادامه ...