ثبت استعلام قیمت

الکترو موتور ضد انفجار 

این الکتروموتور بدون ایجاد جرقه بیرونی و با استفاده از وکیوم بسیار مطمئن، از احتراق و اشتعال جلوگیری میکند.این موتور‌های ضد انفجار برای محیط‌های بسته طراحی می‌شوند ملاحظات اساسی برای این موتور‌ها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می‌تواند حاوی گاز‌های قابل اشتعال باشد جلوگیری کند. موتور‌های ضد انفجاری سنگین و پر حجم هستند. آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده اند که در حد توانایی موتور در برابر خوردگی و محدوده درجه حرارت و گرم شدن بیش از اندازه مقاوم ‌باشند. سازندگان ااین موتور را به گونه‌ای می‌سازند که در برابر نفوذ شعله مقاوم  باشد؛ و محفظه‌ای باریکی داشته باشند که به هنگام وقوع انفجار داخلی گاز‌های داغ حاصل از انفجار رها شده و امکان سرد شدن پیدا کنند و به اندازه سرد شوند که باعث انفجار مجدد نشوند.