رولبرینگ بشکه ای ؟

رولبرینگ های بشکه ای به گروه بیرینگ های خود تنظیم تعلق میگیرند. به علت سطح  کره ای رینگ خارجی این رولبرینگ دارای خاصیت خود میزانی است و برای بار های شعاعی ضربه ای مناسب است. رینگ خارجی این بیرینگ  مشابه بلبرینگ های خود تنظیم و رولبرینگهای کروی میباشند. غلتک های این نوع بلبرینگ بشکه ای شکل می باشند. این غلتک ها به واسطه برجستگی رینگ داخلی و قفسه های نگه دارنده در موقعیت خود ثابت میشود. معمولا  قفسه ها جنس هایی مثل برنج یا پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ساخته می شوند. این نوع از بلبرینگ ها بسیار مقاوم هستند و توانایی تحمل بار های سنگین همراه با بار های ضربه ای شدید آنها را برای استفاده در ماشین آلات معدنه مناسب کرده است.رولبرینگ های بشکه ای برای حمل بار سنگین و توانایی تحمل ابر های سنگین شعاعی طراحی شده اند ولی این رولبرینگ تحمل بار های محوری ضعیف هستند.