رولبرینگ سوزنی چیست؟

در اصل این نوع رولبرینگ ها همان رولبرینگ های استوانه ای هستند اما  با غلتک های بلند و کم قطر.این نوع رولبرینگ ها تنها قادر به تحمل بارهای شعاعی هستند. جابجایی محوری آنها توسط قفسه ها یا لبه های  رینگ ها کنترل می شود.این نوع ببرینگ ها، معمولا در تجهیزات کم وزن و یا در جایی که فضای کمی وجود دارد از رولبرینگ سوزنی استفاده می شود.معمولا رولبرینگ های سوزنی قابلیت تحمل بار بالا را داشته و ضخامت کمی دارند. رولبرینگ های سوزنی هم می توانند دارای رینگ داخلی  یا بدون رینگ داخلی باشند.

نواع رولبرینگ سوزنی

 رولبرینگ های سوزنی به دودسته زیر تقسیم می شوند:

رولبرینگ های سوزنی یک ردیفه

رولبرینگ های سوزنی دو ردیفه