رولبرینگ مخروطی چیست؟

 رولبرینگ مخروطی  از شیار داخلی و خارجی و غلتک های مخروطی تشکیل شده. طراحی این نوع رولبرینگ ها به صورتی است که که می توانند بار های محوری و شعاعی را تحمل کنند. بنابراین به طور معکوس با جفت خودش به کار می رود. در هنگام تماس با قفسه لبه کوچکتر غلتک ها را در جای خود ثابت می کند، لبه بزرگتر نیز وظیفه تحمل بار های محوری را دارد. ظرفیت تحمل بار های محوری رولبرینگ مخروطی با افزایش زاویه تماس افزایش می یابد. این نوع رولبرینگ ها در ماشین آلات صنعتی، و جعبه دنده به کار می روند. بهترین و مهم ترین فواید آنها ظرفیت بالای تحمل نیرو های شعاعی است و نیروی محوری را در یک جهت تحمل می کند.

انواع رولبرینگ مخروطی:

1.یک ردیفه

2.دوردیفه

3. چهار ردیفه