ثبت استعلام قیمت

شیرهیدرولیک چیست؟

شیر های هیدرولیک، از تاثیرگذارترین بخش سیستم های هیدرولیکی هستند؛ در واقع شیر هیدرولیک به عنوان واحد کنترل و فرمان سیستم های هیدرولیک عمل میکنند.اطلاع از وظایف و عملکرد اجزاء کنترلی بسیار مهم بوده و از وظایف مهم طراح به شمار میرود.  قدرت بالای سیال در سیستم های هیدرولیک به کمک پمپ  تامین میشود و توسط شیرهای هیدرولیک کنترل میشود. این شیرها  در دو دسته ی کلی برقی و دستی تولید میشوند. شیرهای دستی ساختاری بسیار ساده دارند و ساختار شیرهای برقی  پیچیده تر است.

نحوه کار شیر هیدرولیک

شیر برقی یکی از ابزارهای پرکاربرد  صنعت میباشد که دارای اسپول (هسته) فرومغناطیسی است که قابلیت جابه جایی دارد و به صورت کلی میتوانیم آن را شبیه سیم پیچ بدانیم. نحوه کار این نوع شیر ها  وابسته به حرکت  اسپول (هسته)است؛ به این صورت که که با ایجاد جریان الکتریکی توسط بوبین یا سلونوئید میدان مغناطیسی ایجاد می شود و این میدان به پیستون یا هسته نیرو وارد می کند، نیرو باعث حرکت کردن اسپول می شود.

انواع شیر هیدرولیک

1.شیر کنترل جهت هیدرولیک.

2.شیر کنترل فشار هیدرولیک.

3.شیر کنترل جریان هیدرولیک.

4.شیر پروپشنال هیدرولیک.

5.شیر سروو هیدرولیک.

6.شیر مدولار هیدرولیک.