ثبت استعلام قیمت

صافی و فیلتر هیدرولیک چیست؟

عملکرسیستم های هیدرولیکی نیاز به قطعات ماشینی با دقت بالا دارد که  دشمن این قطعات، آلودگی  روغن هیدرولیک میباشد.که آلودگی ها میتوانند به صورت جامد، مایع یا گاز باشند.

مشخصات فنی صافی و فیلتر هیدرولیک

هر نوع آلودگی درداخل سیستم هیدرولیک باعث ایجاد آسیب در قطعات میشود و به مرور زمان باعث کاهش بازدهی و در نهایت منجر به اسیب و یا از بین رفتن تجهیزات شده و باعث ایجاد مشکلات اساسی میشود که می تواند هزینه های زیادی را به همراه داشته باشد.

عوامل ایجاد آلودگی در سیستم هیدرولیک:

1.ایجاد آلودگی هنگام ساخت و مونتاژ اجزا در اثر ورود ذرات فلزی تراشه های  لوله ها، ذرات مواد، آب بندی، ذرات  و جرم های داخل اجزا.

2.ایجاد آلودگی هنگام عملکرد دستگاه در اثر ورود آب به داخل مخزن هیدرولیک، تولید گاز در مخزن، ایجاد جرم در لوله ها، ذرات آب بندی های سائیده شده ی مستعمل، ذرات فلزی قطعات سائیده شده، اکسیده شدن روغن.

ورود آلودگی از خارج سیستم

علاوه بر موارد ذکر شده باید به این نکته تاکید کرد که در برخی موارد، طراحان سیستم معتقد هستند که در صورت استفاده از روغن های نو، می توانند از صافی هیدرولیک یا فیلتر هیدرولیک استفاده نکنند. در صورتی که به منظور جلوگیری از آسیب های جدی به سیستم هیدرولیک باید این نکته را در نظر گرفت که روغن های نو هم می توانند به دلایل مختلفی، حاوی آلودگی بوده و عملکرد سیستم را دچار آسیب جدی کنند.