ثبت استعلام قیمت

اکچویتور هیدرولیک چیست؟

 همان عملگر هیدرولیک است. نحوه تبدیل قدرت سیال تحت فشار به قدرت مکانیکی توسط عملگر هیدرولیک(اکچویتور) انجام می شود.  فواید سیستم های هیدرولیکی در این است که آنها بسیار انعطاف پذیر هستند و قادرند  تبدیل مستقیم قدرت سیال به حرکت های دورانی( خطی)را داشته باشند.

انواع عملگر(اکچویتور) هیدرولیک

عملگر خطی یا سیلندر هیدرولیک

سیلندر ، جریان سیال تحت فشار هیدرولیک را به حرکت خطی تبدیل می کند. این سیلندر در چهار دسته یک طرفه، دو طرفه، تلسکوپی و پهلو به پهلو موجود میباشند.

موتور هیدرولیکی یا هیدروموتور

عملگر هیدرولیک دورانی (نام دیگرموتور هیدرولیکی یا هیدروموتور)انرژی سیال تحت فشار را به حرکت دورانی تبدیل می کند. هیدروموتور هیدرولیکی دارای قسمت هایی مثل چرخدنده، پره یا پیستون می باشد. از نظر ظاهر موتورهای هیدرولیکی شبیه پمپ ها میباشند اما با این تفاوت که محور پمپ ها حرکت می کند تا باعث چرخش جریان روغن شود اما موتورهای هیدرولیکی به کمک نیروی روغن است که دوران می کنند.