کمپرسور فشار قوي چيست؟

کمپرسور فشار قوي مدل به روز شده ي کمپرسور هاي پيستوني میباشد و بر عکس کمپرسور هاي معمولي که میزان انتشار فشار در آنها بين 8 تا 10 دفعه اتفاق میافتد در کمپرسور هاي فشار قوي به وسیله فشرده سازي 2 تا 4 مرحله اي امکان تولید فشار چندين برابر وجود دارد (20 تا 1000 بار) در کاربرد هايي که فشار بالاي 20 بار و هوادهي بين 600 تا 2000 ليتر بر دقيقه نياز باشد کمپرسور هاي فشار قوي مورد استفاده واقع میشوند.

مشخصات فني کمپرسور فشار قوي

عملکرد کمپرسور فشاري قوي به اين صورت است که اول هواي محيط به درون هوا ساز وارد شده، پس از فشرده سازي وارد مخزن ذخيره هواي فشار قوي مي شود و قسمتی از کندانس هوا ته نشين مي گردد. درمرحله بعد هواي فشرده وارد تله آبگير مخصوص هواي فشرده مي شود و تقریبا" 40 درصد از رطوبت هوا از آن جدا مي گردد، سپس به فيلتر اوليه وارد و ذرات غبار موجود در آن به سایز 2 ميکرون جذب مي گردد، حال هواي تمیز با خلوص بالا وارد دراير تبريدي مي گردد و کل رطوبت و کندانس باقي مانده از آن جداسازی مي شود و در آخر هواي فشرده توسط ميکروفيلتر ثانويه که مخصوص هواي فشار قوي است به اندازه 0.01 ميکرون فيلتر مي شود تا هواي خشک و کاملا پاک براي استفاده آماده گردد. کمپرسورهاي فشار قوي قابلیت فشرده سازي (هوا، نيتروژن، گاز طبيعي، هيدروژن، دي اکسيد کربن، مونو اکسيد کربن، هليوم) و غيره را دارند.

کاربرد کمپرسور فشار قوي

  1. غواصي
  2. کمپرسور پينت بال
  3. کمپرسور توليد ظروف pet
  4. کمپرسور پر کردن کپسول
  5. کمپرسور آتش نشاني
  6. کمپرسور کشتي راني
  7. کمپرسور ريخته گري
  8. کمپرسور سند بلاست سنگ و گرانيت
  9. کمپرسور راه اندازي ژنراتور ها

قيمت کمپرسور فشار قوي براساس تعداد مرحله فشرده سازي و يا کشور تولید کننده استعلام  میگردد.