AMD AD860KXBI44JA Athlon X4 860K Quad-Core Processor 3.7GHz FM2+ OEM CPU ONLY

AMD AD860KXBI44JA Athlon X4 860K Quad-Core Processor 3.7GHz FM2+ OEM CPU ONLY

  • کد محصول : 1158935 | قیمت: پیش خرید
  • 100 تومان

تعداد فروشنده:4 فروشگاه

زمان ورود به زوملن:-

ثبت نظر برای این محصول

نوع خرید:مناقصه 2 مرحله ای

محصولات مشابه

ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن
ناموجود خبرم کن