فن ماینر

فن ماینر

  • کد محصول : 12395 | قیمت: پیش خرید
  • 260,000 تومان

مجریان فروش

زمان ورود به زوملن:

فروشنده در حال حاضر:1 عدد

نوع خرید:پیش خرید مناقصه ای

ثبت نظر برای این محصول


مشخصات کلی
pa_نام-برند
نام برند
Delta (14*14) 9A, 1.8 آمپر (avid (12*12, 1.8 آمپر (Nidec (12*12, 2.2 آمپر (MB(12*12, 2.3 آمپر (12*12) YL, 2.5 آمپر (12*12) HSC, 2.5 آمپر (12*12) KBY, 2.7 آمپر (12*12) GH, 2.7 آمپر (12*12) SJ, 2.7 آمپر (12*12) Sunon, 2.7 آمپر (12*12) Yin Hai, 2.7 آمپر (12*12)Coolermaster, 2.7 آمپر (Delta(12*12, 2.7 آمپر (martech (12*12, 2.7 آمپر(Ruizhan (12*12, 2.8 آمپر (12*12) KZ, 3.12 آمپر (AVc (12*12, 3.6 آمپر (14*14) Sunon, 4 آمپر (TT (14*14, 4.5 آمپر (12*12) Coolermaster, 5.0 آمپر (12 *12) Brushless, 5.0 آمپر (12*12) Delta

محصولات مشابه