واتر پمپ مزدا 323

واتر پمپ مزدا 323

  • کد محصول : 80055
  • قیمت: استعلام پس از سفارش

مشخصات واتر پمپ مزدا 323

توضیحات  خرید واتر پمپ مزدا 323 از زمان تعویض واتر پمپ مزدا ۳۲۳ چه موقع است؟واتر پمپ از مهم‌ترین قطعات پیشرانه خودرو است که وظیفه آن به حرکت درآوردن مداوم آب و ضد یخ در داخل موتور برای جلوگیری از جوش آوردن است.وجود نشتی یا نقص در واتر پمپ مزدا 323 باعث آسیب‌های جدی به پیشرانه می‌شود.یک مالک خودرو باید در نظر داشته باشد که واتر پمپ مزدا 323 به مراقبت احتیاج دارد و تشخیص دهدکه این قطعه چه زمانی به تعمیر یا تعویض نیاز دارد.وجود لک‌ ضد یخ یا آب در زیر خودرو یا بالا رفتن آمپر آب می‌تواند نشانه‌هایی از زمان تعویض واتر پمپ باشد. ۱- خودرو را شب در پارکینگی که کف تمیزی دارد پارک کنید.اگر برایتان ممکن نیست که در یک پارکینگ تمیز پارک کنید،یک قطعه مقوا با رنگ روشن را دقیقا زیر پیشرانه خودرو بگذارید. ۲- صبح روز بعد کف پارکینگ یا مقوا را چک کنید. اگر آب آن را خیس کرده است، در جایی نشتی وجود دارد.این نشتی ممکن است از واتر پمپ یا از واشرها باشد.اگر هم لک سبز رنگ مشاهده کردید مطمئن باشید ضد یخ از جایی نشتی دارد.اما توجه کنید که دیدن لک کوچک آب زیر خودرو در یک روز گرم نگران کننده نیستچون زمانی که کولر ماشین در هوای گرم کار می‌کند، میعان صورت می‌گیردو آب از زیر پیشرانه چکه می‌کند که پدیده‌ای عادی است.به همین دلیل توصیه شده که ماشین خاموش در شب هنگام چک شود. ۳- پولی واتر پمپ را چک کنید. بخش گرد واتر پمپ مزدا ۳۲۳ که تسمه دور آن می‌افتد را پیدا کنید.پولی را به جلو و عقب تکان بدهید. اگر شل بود وقت عوض کردن آن شده است. ۴- به صدای پیشرانه گوش دهید. کاپوت را بالا بزنید و خودرو را روشن کنید.اگر صدای ساییدگی ضعیفی ‌شنیدید، اوضاع وخیم است!هر چه اوضاع بدتر شود صدا هم بیشتر شنیده خواهد شد. ۵- اطراف واتر پمپ مزدا ۳۲۳ و واشرها به دنبال نشتی بگردید.اگر قطرات آب یا مقدار کمی بخار آب مشاهده شد، به طور قطع نشتی وجود دارد. ۶- اگر چراغ هشدار دمای آب روشن شده است به آن توجه کنید.اگر مایع خنک کننده کافی به علت نشتی واترپمپ به پیشرانه نرسد،دمای آن بالا می‌رود و باعث می‌شود چراغ هشدار دهنده روشن شود. ۷- به چراغ هشدار میزان مایع خنک کننده توجه کنید.این مورد می‌تواند دلیلی بر نشت مخزن مایع خنک کننده یا مشکل واتر پمپ باشد.دلیل دیگر می‌تواند وجود نشتی در سیستم خنک کننده باشد. ۸- به کولر خودرو توجه کنید. اگر کولر خوب کار نمی‌کند، ممکن است به این علت باشدکه واتر پمپ کارش را درست انجام نمی‌دهد. هشدار خیلی مهم اگر سطح آب رادیاتور پایین است و خودرو را به تازگی خاموش کرده‌اید،پیش از اضافه کردن آب اجازه دهید مدتی بگذرد و پیشرانه سرد شود؛چون اضافه کردن آب سرد به پیشرانه داغ می‌تواند به علت اختلاف زیاد دمای آب باعث ترک خوردن پوسته سیلندر شود. منظور از پیشرانه سرد، پیشرانه‌ای است.که حداقل یک ساعت از خاموش شدن آن گذشته باشد و هیچ فشاری زیر درب رادیاتور وجود نداشته باشد.هیچ وقت ضد یخ کامل و بدون آب داخل رادیاتور نریزید چون ممکن است بیش از حد داغ شود.از دفترچه راهنمای خودرو کمک بگیرید که معمولا مخلوطی ۵۰/۵۰ از آب و ضد یخ را توصیه می‌کنند.برای برخی خودروها نیز مخلوط ۳۰/۷۰ توصیه شده است.اگر در مناطق سردسیر زندگی نمی‌کنید، آب خالص نیز می‌تواند کافی باشد. زمان تعویض واتر پمپ مزدا ۳۲۳ چه موقع است؟واتر پمپ از مهم‌ترین قطعات پیشرانه خودرو است که وظیفه آن به حرکت درآوردن مداوم آب و ضد یخ در داخل موتور برای جلوگیری از جوش آوردن است.وجود نشتی یا نقص در واتر پمپ مزدا 323 باعث آسیب‌های جدی به پیشرانه می‌شود.یک مالک خودرو باید در نظر داشته باشد که واتر پمپ مزدا 323 به مراقبت احتیاج دارد و تشخیص دهدکه این قطعه چه زمانی به تعمیر یا تعویض نیاز دارد.وجود لک‌ ضد یخ یا آب در زیر خودرو یا بالا رفتن آمپر آب می‌تواند نشانه‌هایی از زمان تعویض واتر پمپ باشد. ۱- خودرو را شب در پارکینگی که کف تمیزی دارد پارک کنید.اگر برایتان ممکن نیست که در یک پارکینگ تمیز پارک کنید،یک قطعه مقوا با رنگ روشن را دقیقا زیر پیشرانه خودرو بگذارید. ۲- صبح روز بعد کف پارکینگ یا مقوا را چک کنید. اگر آب آن را خیس کرده است، در جایی نشتی وجود دارد.این نشتی ممکن است از واتر پمپ یا از واشرها باشد.اگر هم لک سبز رنگ مشاهده کردید مطمئن باشید ضد یخ از جایی نشتی دارد.اما توجه کنید که دیدن لک کوچک آب زیر خودرو در یک روز گرم نگران کننده نیستچون زمانی که کولر ماشین در هوای گرم کار می‌کند، میعان صورت می‌گیردو آب از زیر پیشرانه چکه می‌کند که پدیده‌ای عادی است.به همین دلیل توصیه شده که ماشین خاموش در شب هنگام چک شود. ۳- پولی واتر پمپ را چک کنید. بخش گرد واتر پمپ مزدا ۳۲۳ که تسمه دور آن می‌افتد را پیدا کنید.پولی را به جلو و عقب تکان بدهید. اگر شل بود وقت عوض کردن آن شده است. ۴- به صدای پیشرانه گوش دهید. کاپوت را بالا بزنید و خودرو را روشن کنید.اگر صدای ساییدگی ضعیفی ‌شنیدید، اوضاع وخیم است!هر چه اوضاع بدتر شود صدا هم بیشتر شنیده خواهد شد. ۵- اطراف واتر پمپ مزدا ۳۲۳ و واشرها به دنبال نشتی بگردید.اگر قطرات آب یا مقدار کمی بخار آب مشاهده شد، به طور قطع نشتی وجود دارد. ۶- اگر چراغ هشدار دمای آب روشن شده است به آن توجه کنید.اگر مایع خنک کننده کافی به علت نشتی واترپمپ به پیشرانه نرسد،دمای آن بالا می‌رود و باعث می‌شود چراغ هشدار دهنده روشن شود. ۷- به چراغ هشدار میزان مایع خنک کننده توجه کنید.این مورد می‌تواند دلیلی بر نشت مخزن مایع خنک کننده یا مشکل واتر پمپ باشد.دلیل دیگر می‌تواند وجود نشتی در سیستم خنک کننده باشد. ۸- به کولر خودرو توجه کنید. اگر کولر خوب کار نمی‌کند، ممکن است به این علت باشدکه واتر پمپ کارش را درست انجام نمی‌دهد. هشدار خیلی مهم اگر سطح آب رادیاتور پایین است و خودرو را به تازگی خاموش کرده‌اید،پیش از اضافه کردن آب اجازه دهید مدتی بگذرد و پیشرانه سرد شود؛چون اضافه کردن آب سرد به پیشرانه داغ می‌تواند به علت اختلاف زیاد دمای آب باعث ترک خوردن پوسته سیلندر شود. منظور از پیشرانه سرد، پیشرانه‌ای است.که حداقل یک ساعت از خاموش شدن آن گذشته باشد و هیچ فشاری زیر درب رادیاتور وجود نداشته باشد.هیچ وقت ضد یخ کامل و بدون آب داخل رادیاتور نریزید چون ممکن است بیش از حد داغ شود.از دفترچه راهنمای خودرو کمک بگیرید که معمولا مخلوطی ۵۰/۵۰ از آب و ضد یخ را توصیه می‌کنند.برای برخی خودروها نیز مخلوط ۳۰/۷۰ توصیه شده است.اگر در مناطق سردسیر زندگی نمی‌کنید، آب خالص نیز می‌تواند کافی باشد.

محصولات مشابه