جزئیات فعالیت
 
آدرس آن را بدون www وارد نمایید
 
 

تکمیل موارد زیر اجباری است

تعداد مشتریان بیش از 7 مشتری

آیا فروش آنلاین در زوملن داشته باشید؟
آیا مشتریان برای محصولات شما ثبت سفارش کنند؟
آیا امکان تخفیف لحظه ای برای مشتری قائل میشوید؟
آیا امکان پیش خرید برای محصولاتتان دارید؟
آیا به سایت شما کلیک برقرار باشد؟