اینورتر متصل به شبکه 165 کیلووات سه فاز KACO
Inverter connected to the 165 kW of three -phase Kaco

اینورتر متصل به شبکه 165 کیلووات سه فاز KACO Inverter connected to the 165 kW of three -phase Kaco

  • کد محصول : 1178331 | قیمت: پیش خرید
  • 309,900,000 تومان

مجریان فروش

  1. قیمت: 1 سال و 0 ماه پیش

زمان ورود به زوملن:1 آذر 1401

فروشنده در حال حاضر:1 عدد

نوع خرید:پیش خرید مناقصه ای

ثبت نظر برای این محصول

محصولات مشابه