i3(7020U) 4G 120SSD Intel Mini PC Hatron Ti370up

i3(7020U) 4G 120SSD Intel Mini PC Hatron Ti370up

  • کد محصول : 11919 | قیمت: پیش خرید
  • قیمت: ناموجود

مجریان فروش

زمان ورود به زوملن:

فروشنده در حال حاضر:1 عدد

نوع خرید:پیش خرید مناقصه ای

ثبت نظر برای این محصول

محصولات مشابه